Terminy

Terminy podane poniżej są ostatecznymi:

8 maja 2022

  • termin zgłoszenia poprzez formularz w zakładce zapisy

9 maja 2022

  • przesłanie pocztą karty uczestnika oraz podpisanych ogólnych warunków uczestnictwa (liczy się stempel na kopercie)
  • wpłata pierwszej transzy w wysokości 800 zł  br. na rachunek Organizatora (Klub Astronomiczny Almukantarat, nr konta: 83 1750 0009 0000 0000 3864 6796 tytułem: „obóz astronomiczny turnus I – imię i nazwisko uczestnika”).

6 czerwca 2022

  • wpłata drugiej transzy, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 1100 zł ( lub 1200 zł w przypadku wyboru niestandardowej diety) na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”, nr konta: 70 1240 3291 1111 0010 0654 9537 tytułem: „obóz astronomiczny turnus I – imię i nazwisko uczestnika”)