Terminy

Terminy podane poniżej są ostatecznymi:

7 maja 2023

  • termin zgłoszenia poprzez formularz w zakładce zapisy

8 maja 2023

  • przesłanie pocztą karty uczestnika oraz podpisanych ogólnych warunków uczestnictwa na adres otrzymany w wiadomości mailowej (liczy się data stempla pocztowego)
  • wpłata pierwszej transzy w wysokości 700 zł  na rachunek głównego Organizatora (Klub Astronomiczny Almukantarat, nr konta: 35 2530 0008 2060 1076 0730 0001, pod tytułem: „obóz astronomiczny turnus I – imię i nazwisko uczestnika”).

5 czerwca 2023

  • wpłata drugiej transzy, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 1200 zł (lub 1300 zł w przypadku wyboru diety innej niż mięsna lub wegetariańska) na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”, nr konta: 70 1240 3291 1111 0010 0654 9537 tytułem: „obóz astronomiczny turnus I – imię i nazwisko uczestnika”)