Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Grupą docelową obozu dla absolwentów szkół podstawowych (turnus I) są uczniowie klas ósmych. Jeśli bardzo zależy Ci na udziale w obozie, zapraszamy do zgłoszeń! Pamiętaj, że program obozu wykracza poza zakres programu szkoły podstawowej i jest do niego potrzebna wiedza z ósmej klasy! Zastrzegamy, że pierwszeństwo będą mieli twoi starsi koledzy i zostaniesz wpisany automatycznie na listę rezerwowych. O zakwalifikowaniu na obóz dowiesz się dopiero po 13 maja 2024 r.

Wystartuj w naszym konkursie, gdzie nagrodą jest pokrycie przez nas kosztu uczestnictwa w obozie. Informacje znajdziesz na stronie Konkurs stypendialny.

Podana w zaproszeniu i na stronie kwota stanowi całkowitą cenę obozu. Zawiera koszt m.in. zakwaterowania, zajęć, wyżywienia, opieki, ubezpieczenia, wycieczek edukacyjno-krajoznawczych, zaplecza merytorycznego i technicznego.

Tak, jeśli zostanie to zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym. W takiej sytuacji otrzymacie dwie faktury, po jedną od każdego z organizatorów. Dane do faktury należy umieścić w formularzu.

Organizowane przez Klub obozy są zgłaszane do Kuratorium Oświaty w określonym ustawowo terminie. Oznacza to, że osoba pełniąca funkcję komendanta (kierownika) obozu, jak i wszyscy wychowawcy, dysponują stosownymi uprawnieniami. Opiekę medyczną podczas wypoczynku zapewnia wykwalifikowana pielęgniarka zatrudniona przez Współorganizatora, czyli Ośrodek „Nadwarciański Gród”, w którym odbywa się obóz.

Nie, na obóz trzeba dotrzeć samodzielnie — np. samochodem, koleją, autobusem. Ponieważ uczestnicy przyjeżdżają z całej Polski, możesz dopytać się organizatorów (kontakt), czy jedzie ktoś z Twojej okolicy, żeby umówić się na wspólny dojazd. Pamiętaj jednak, że jeśli rodzice nie przyjeżdżają po Ciebie osobiście w dniu powrotu, a jednocześnie jesteś osobą niepełnoletnią, musisz przedstawić stosowne oświadczenie (dostępne do pobrania w sekcji dokumenty).

Zakwaterowanie ma miejsce na polu namiotowym, w kilkuosobowych harcerskich  namiotach wyposażonych w łóżka polowe, materace i ciepłe koce oraz poduszki. Konieczne jest przywiezienie własnego śpiwora.

Śniadania, obiady oraz kolacje jemy w stołówce, gdzie posiłki przygotowywane są przez obsługę ośrodka. Dodatkowo codziennie otrzymujemy podwieczorek.

W większości przypadków nie stanowi to przeszkody. Wszelkie informacje o diecie powinny znaleźć się jednak w zgłoszeniu, a później w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

W szczególności dostępne diety: standardową, wegetariańską, wegańską, związana z niskim indeksem glikemicznym lub bez pojedynczych składników (np. grzybów). W przypadku bardziej skomplikowanej diety, w ciągu kilku dni po zgłoszeniu napiszemy, czy będziemy mogli ją zapewnić.

Podczas obozu korzystamy z niekoedukacyjnego węzła sanitarnego, znajdującego się tuż obok naszego pola namiotowego. Znajdują się w nim prysznice, umywalki oraz toalety.

  • Wypełnioną kartę uczestnika (do znalezienia w sekcji dokumenty) – należy wysłać pocztą do 13 maja 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).
  • Ogólne warunki uczestnictwa (do znalezienia w sekcji dokumenty) podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów – należy wysłać pocztą do 13 maja 2024 r.
  • Jeśli niepełnoletni uczestnik zostanie odebrany z obozu przez inne osoby niż rodzica/prawnego opiekuna  – należy wypełnić i podpisać oświadczenie w sprawie odbioru dziecka z obozu przez inną osobę (do znalezienia w sekcji dokumenty) – i dostarczyć pocztą lub osobiście.

Po poprawnie przesłanym i uzupełnionym formularzu zgłoszeniowym rezerwujemy dla Ciebie miejsce na obozie do czasu spełnienia wszystkich wymagań wskazanych w warunkach uczestnictwa.

Na stronie terminy (oraz w ogólnych warunkach uczestnictwa) znajdują się warunki, jakie należy spełnić, byśmy mogli podjąć decyzję o kwalifikacji uczestnika, o czym niezwłocznie poinformujemy, prosząc o przesłanie drugiej transzy.

Jeśli ktoś nie zostanie zakwalifikowany np. z powodu nieprzesłania karty uczestnika, a przelał już pierwszą transzę, to zostanie mu ona zwrócona w całości.

Tak, w przypadku niezakwalifikowania uczestnika na obóz, opłacony koszt zostaje zwrócony w całości.

Możliwa jest rezygnacja z udziału w obozie drogą elektroniczną na adres klub@almukantarat.pl.

W przypadku rezygnacji dokonanej:

a) do 30 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Ośrodek zwracają co najmniej 80% kosztu uczestnictwa w obozie,

b) od 29 do 7 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Ośrodek zwracają co najmniej 50% kosztu uczestnictwa w obozie,

c) od 6 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Ośrodek nie gwarantują zwrotu kosztów.