Płatności

Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 1900 zł (lub 2000zł w przypadku niestandardowej diety – np. wegańskiej, wegetariańskiej, bezglutenowej itp.). Kwotę należy uregulować w dwóch transzach, na dwa różne rachunki bankowe:

  • Pierwsza transza w wysokości 800 zł w terminie do 9 maja 2022 r. na rachunek Klubu Astronomicznego Almukantarat
  • Druga transza, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 1100 zł (1200 w przypadku niestandardowej diety) do 6 czerwca 2022 r.  na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”)

Szczegóły płatności oraz zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji znajdują się w dokumencie dotyczących warunków uczestnictwa w obozie (do pobrania w sekcji Dokumenty), które też zostaną przesłane w ramach odpowiedzi na zgłoszenie.

Dane do przelewów

Klub Astronomiczny Almukantarat
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
nr konta: 83 1750 0009 0000 0000 3864 6796
tytuł przelewu: „obóz astronomiczny turnus I – imię i nazwisko uczestnika”

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP„Nadwarciański Gród”
Załęcze Wielkie 89
98-335 Pątnów
nr konta: 70 1240 3291 1111 0010 0654 9537
tytuł przelewu: „obóz astronomiczny turnus I – imię i nazwisko uczestnika”