Płatności

PŁATNOŚCI

Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 1500 zł. Kwotę należy uregulować w dwóch transzach, na dwa różne rachunki bankowe:

  • Pierwsza transza w wysokości 500 zł w terminie do 31 maja 2021 r. na rachunek Klubu Astronomicznego Almukantarat
  • Druga transza, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 1000 zł do 31 maja 2021 r.  na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”)

Szczegóły płatności oraz zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji znajdują się w dokumencie dotyczących warunków uczestnictwa w obozie (do pobrania w sekcji Materiały), które też zostaną przesłane w ramach odpowiedzi na zgłoszenie.

Dane do przelewów

Klub Astronomiczny Almukantarat
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
nr konta: 83 1750 0009 0000 0000 38646796
tytuł przelewu: „obóz astronomiczny dla szkół podstawowych – imię i nazwisko uczestnika”

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP„Nadwarciański Gród”
Załęcze Wielkie 89
98-335 Pątnów
nr konta: 70 1240 3291 1111 0010 0654 9537
tytuł przelewu: „obóz astronomiczny turnus I – imię i nazwisko uczestnika”