Płatności

Płatności

Poniżej mowa o klasie, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024:

Czy dostanę fakturę za obóz?

Tak, jeśli zostanie to zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym. W takiej sytuacji otrzymacie dwie faktury, po jedną od każdego z organizatorów. Dane do faktury należy umieścić w formularzu.

Wzór faktury wystawionej przez Klub

Czy opłacony koszt zostanie zwrócony w przypadku niezakwalifikowania na obóz?

Tak, w przypadku niezakwalifikowania uczestnika na obóz, opłacony koszt zostaje zwrócony w całości.

Warunki rezygnacji

Możliwa jest rezygnacja z udziału w obozie drogą elektroniczną na adres  klub@almukantarat.pl.

W przypadku rezygnacji dokonanej:

a) do 30 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Ośrodek zwracają co najmniej 80% kosztu uczestnictwa w obozie,

b) od 29 do 7 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Ośrodek zwracają co najmniej 50% kosztu uczestnictwa w obozie,

c) od 6 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Ośrodek nie gwarantują zwrotu kosztów.