Płatności

Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 1400 zł. Kwotę należy uregulować w dwóch transzach, na dwa różne rachunki bankowe:

  • Pierwsza transza w wysokości 500 zł w terminie do 7 maja 2019 r. na rachunek Klubu Astronomicznego Almukantarat

  • Druga transza, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 900 zł między 15 a 31 maja 2019 r.  na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”)

Szczegóły płatności oraz zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji znajdują się w dokumencie dotyczących warunków uczestnictwa w obozie (do pobrania w sekcji Materiały), które też zostaną przesłane w ramach odpowiedzi na zgłoszenie.