Dokumenty

Dokumenty

Poniżej mowa o klasie, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024:

Dokumenty 1. i 2. (należy wybrać odpowiedni turnus) należy uzupełnione wysłać na adres podany w wiadomości mailowej po zgłoszeniu do 13 maja 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Pozostałe dokumenty

3. Regulamin obozu
4. Upoważnienie do podawania leków
5. Upoważnienie do odbioru uczestnika przez osobę niebędącą opiekunem prawnym
6. Zgoda na samodzielny powrót uczestnika
7. Oświadczenie o odbiorze uczestnika przed zakończeniem obozu