Organizator

Obóz astronomiczny ma dwóch współorganizatorów Klub Astronomiczny Almukantarat i Ośrodek „Nadwarciański Gród”.

 

Klub Astronomiczny Almukantarat

Główny organizator obozu

 

Klub Astronomiczny Almukantarat jest organizacją non-profit, która zrzesza pasjonatów astronomii z całej Polski. Naszym celem jest działanie na rzecz rozwoju zainteresowań w zakresie astronomii i nauk pokrewnych, zwłaszcza wśród młodzieży. Klub powstał w 1983 r., a w 1995 r. został zarejestrowany jako stowarzyszenie.

Oprócz obozów letnich organizujemy także spotkania śródroczne: seminaria na wiosnę i jesień oraz zimowe warsztaty naukowe, które odbywają się w różnych miastach w Polsce. Podczas tych spotkań uczestnicy mają okazję wygłosić referat na wybrany przez siebie temat związany z astronomią lub naukami pokrewnymi. W ten sposób nabywają wiedzę o astronomii, wyszukiwaniu potrzebnych informacji oraz nabywają umiejętności wygłaszania przemowy przed większą publicznością.

Klub popularyzuje astronomię nie tylko wśród młodzieży w wieku licealnym, ale także wśród najmłodszych jak i dorosłych poprzez udział w piknikach naukowych i imprezach poświęconych nauce.

Prowadzimy także Polski Portal Astronomiczny AstroNET. Autorami wpisów są członkowie oraz przyjaciele Klubu. Na Astronecie pojawiają się nowinki ze świata astronomii, opisy nocnego nieba, artykuły o fizyce i astronomii oraz recenzje książek.

Znajdź nas:

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”

Współorganizator obozu

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim położony jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na prawym brzegu rzeki Warty, przy którym od 1997 roku działa Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła”. Załęczański Park Krajobrazowy utworzono w 1978 r. jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Zajmuje północno-wschodnią część Wyżyny Wieluńskiej będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej Jurą Polską, zamykając od północy system jurajskich parków krajobrazowych.