Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy na obóz astronomiczny dla absolwentów szkół podstawowych 2021

UWAGA! Wypełnienie formularza jest równoważne z rezerwacją miejsca na liście uczestników obozu. Niedopełnienie warunków uczestnictwa może być powodem do skreślenia z listy rezerwacji.